Glatførebekæmpelse

Gmeiner kombispreder & Bredal B2

Vi har det udstyr, der passer til jeres virksomheds p-arealer, køreveje og fortov med behovsbestemt dosering for optimal glatførebekæmpelse, hvor miljøet også sikres... Reglerne om saltning af virksomhedens arealer er skrappere end reglerne for private husejere. Der er faldet dom for arbejdsgiverens pligt til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på alle de arealer, de benytter i forbindelse med deres arbejde. Hvis en ansat glider og falder på virksomhedens område på grund af manglende glatførebekæmpelse, kan arbejdsgiveren blive gjort erstatningsansvarlig. Virksomheden skal altid sørge for sikkert føre i de perioder, hvor ansatte benytter området. I praksis betyder det, at der skal være glatførebekæmpet, når medarbejderne møder på arbejde - uanset tidspunktet. Lav derfor en fast aftale med engbakken, med fast pris pr. gang eller pr. år. Read More

Type: Glatførebekæmpelse

Klient: iss

Link: http://www.issworld.com

Share