PistenBully 300 Naturstyrelsen

Type: PistenBully 300

Klient: Miljøministeriet Naturstyrelsen

Link: http://naturstyrelsen.dk

Bekæmpelse af invasive arter - Ørnebregner

Der har i mange år været fokus på bekæmpelse af invasive arter i naturen, hvor naturen har taget overhånd og mennesket må gribe ind for, at sikre bl.a. grundvandet - husdyr kan ikke altid bruges til bekæmpelse af uønsket opvækst, da det er for giftigt for dem. En giftig art er, som på billederne, Ørnebregnen... Ørnebregnen vokser især på lysåbne naturarealer, der ligger ubenyttede hen, som fx lysninger i skove eller på heder og overdrev. "En landmand, som bruger et insekticid på sine afgrøder, vil måske dosere 100-200 g/ha, men Ørnebregnens ptaquilosid-produktion kan komme helt op på 50 kg/ha, så det er altså meget større mængder." Forskerne kan altså konkludere, at ptaquilosid er et mobilt stof, da det udvaskes let fra planterne og at stoffet tilmed bindes meget dårligt til jorden. Dermed er der ikke langt til at formode, at ptaquilosid kan bane sig vej ned til grundvandet. Read More

Share